.

.

środa, 25 stycznia 2012

Oblicza natury Andrzeja Sodowskiego

Andrzej Sodowski uro­dził się przed 64 laty w Chorzowie, gdzie uczył się, wychował, za­łożył rodzinę, pracował, spędził całe
dotychcza­sowe życie. Choć posia­da wykształcenie technicz­ne,
zawsze bliskie mu były kultura i sztuka w szerokim zakresie,
a w szczególności malarstwo i kolorowy świat zaklęty w obrazach.  

Realizując swoje zainteresowania za­czął rysować i malować. 

 
Katowice-Bogucice
  Z początku podpatrywał, jak większość samouków, reprodukcje - zwłaszcza malarstwa rosyjskiego, którego albumy
były tanie i powszechnie dostępne w księgarniach.
W tak pozna­wanym malarstwie rozko­chał się w pejzażach,
któ­re w jego twórczości mają szczególne miejsce do dziś.  

  
We wrze­śniu 2010 roku przystąpił do grup artystów
nieprofe­sjonalnych „Spichlerz’86”
w Siemianowicach Ślą­skich i „Grota” w Świę­tochłowicach.
 
Tekst ze zbiorów Andrzeja Sodowskiego

Spotkaniu towarzyszył występ kwartetu smyczkowego
w składzie:
Anna Wieczorek - skrzypce
Ewa Kozieł -skrzypce
Weronika Milik - altówka
Anna Cierpisz - wiolonczela


Wystawę można oglądać do 17 lutego 2012 r.
Serdecznie zapraszamyniedziela, 22 stycznia 2012

Dzień Babci i Dziadka

Naszym kochanym Babciom i Dziadkom
nie tylko z okazji Ich święta
życzymy wszystkiego najlepszego!

źródło: fantastyczny-prezent.pl

sobota, 14 stycznia 2012

Oblicza natury

Serdecznie zapraszamy
na wernisaż wystawy Andrzeja Sodowskiego
Oblicza natury
18 stycznia (środa), godz. 18.00

 
Niemal każdy człowiek jest uzdolniony w jakiejś dziedzinie
i te umiejętno
­ści należy wykorzystać,
a dla emerytów i rencistów jest to 
szczególny rodzaj terapii, 
uspokojenia we­wnętrznego. 
 Andrzej Sodowski